archiv ptactva

Kos
černý

Vrabec
polní

Racek chechtavý

Volavka popelavá

Ledňáček říční

Sýkora modřinka

Brhlík lesní

Morčák velký

Černé pruhy

Drozd zpěvný

Bílý okraj

Červenka obecná

Přímé světlo

Rehek obecný

Černé pruhy

Konipas bílý

Bílý okraj

Labuť velká

Přímé světlo

Skorec vodní

Černé pruhy

Pěnkava obecná

Bílý okraj

Kormorán velký

Přímé světlo

Ostatní